Kreativt lederskab skal drive forandringerne i det 21. århundrede

open quote At få gode idéer er ingen kunst.
Vi får alle sammen masser af gode idéer hver eneste dag. Det svære er skridtet fra tanke til handling. close quote

Stephen Spinelli

Kreativitet, innovation og entreprenørskab er for alvor kommet på den uddannelsespolitiske dagsorden, fordi kompleksiteten på arbejdsmarkedet er steget. Mange jobfunktioner skal retænkes og nye job skal skabes af de unge selv. En hastig forandrende fremtid kalder på, at vi træner de unge i evnen til at kunne navigere i et ukendt og forandrende landskab, at kunne se nye og andre muligheder, og at kunne arbejde i forpligtende netværk.

Skole og uddannelse spiller her en afgørende rolle. Det betyder, at vi ikke længere kun kan fokusere på den undervisning og læring i skolen, der udvikler elevernes viden og færdigheder, men vi må også facilitere forløb, der giver de unge mulighed for at lære at tænke kritisk, kreativt og selvstændigt.

At tilrettelægge undervisningen, der understøtter udviklingen af de kreative- innovative og entreprenante kompetencer ligger ikke som et naturligt mindset hos mange af os. Det er en anden læringsteori, som stiller andre krav til elever, studerende og undervisere – det er svært, udfordrende og kræver mod.

Når vi skal træne nyt, hvad enten vi er elever, studerende eller undervisere, er det vigtigt, at vi tør bruge hinandens viden og erfaring fra praksis, at vi kan se formålet med og værdien af at ”gøre noget andet”. Ikke mindst så handler det om, at vi hjælper hinanden med at afmystificere ”det nye og svære”, så det ikke bliver en hæmsko, der begrænser, men skridt på vejen, der sikrer at alle elever, bliver så dygtige, de kan.

Synlighed er den bedste vej til videndeling og erfaringsudveksling.

Skolekonsulenterne i Trekantområdet har derfor lavet denne hjemmeside www.innovisning.dk, der henvender sig til undervisere i folkeskolen, og andre der arbejder med kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen med det formål at skabe et sted, hvor vi kan sprede ”de gode fortællinger”.

Vi har taget initiativet til innovisning – innovationen kommer først til ”at leve”, når vi viser hinanden i ord, lyd og billeder, hvordan vi arbejder med det i praksis.

Nyt indlæg

open quote Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. close quote

Fonden for Entreprenørskab