Icebreaker – Leg med lego

Byg i lego.

Eleverne sidder hver for sig. De får udleveret et antal legoklodser – samme farve – samme antal.
Alle skal bygge en and eller andet, som underviseren bestemmer.

De får 1 minut præcist til øvelsen.

Når alle er færdige stilles figurerne et sted i klassen, hvor alle kan se dem. Figurerne bliver vidt forskellige – derfor er det vigtigt at alle ser dem. Vigtigt, fordi at selvom, det er samme tid, samme forudsætninger, så bliver resultatet vidt forskelligt.

Forskelligheden fortæller om den mangfoldighed, der er tilstede i rummet, og som vi skal lære elever at bruge aktivt i innovationsprocesser. Uden at turde sætte mangfoldigheden sættes i spil, får vi ikke samme kvalitet på opgaven.

Tag den dialog med eleverne.

Byg jeres opgave.

Når I skal tage hul på en opgave kan det være meget givtigt for samarbejdet mellem elever (og gerne sammen med underviseren) at bygge “opgaven” først.

Fx. Skal I arbejde med “Verdens bedste klasseværelse” kan det være en god øvelse at lade eleverne bygge der umiddelbare og spontane forståelse af, hvad det er først, inden I går igang. Det giver underviseren viden om elevernes forudsætninger/forståelse inden, som kan bruges som afsæt for næste step i processen.

Hvis opgaven indeholder begreber, der skal arbejdes med først inde opgaven sættes igang – er lego en god indgang.

Hvis fx. opgaven lyder: Skab idéer til en skole, hvor alle elever trives, og hvor nye elever føler sig velkommen allerede første dag på den nye skole.
Her kunne opgaven lyde:

Byg 2 og 2 i lego, hvad det vil sige at trives. Hvad betyder ordet; at trives?
Byg bagefter en dag i skolen, hvor der kommer en ny elev. Hvad sker der, hvad gør I – for at han/hun kommer hjem og er rigtig glad. Hvad vil det sige at “komme glad hjem” og glæde sig til at skulle i skole igen?

Mange skoler har: “Build to express”, men ellers læg en bunke klodser på gulvet, og bruge gulvet som “værksted”.

Byg et tårn.

Spred klodserne ud på gulvet og giv eleverne følgende introduktion:
1. I skal 2 og 2 bygge et tårn.
2. I får fx. 2 minutter, når jeg siger til.
3. I må ikke bruge rød.

Eleverne går i gang. Du klapper efter 30 sekunder – og siger fx. Nu skal I bruge rød, men ikke grøn.
Efter 30 sek. ny udfordring. Fx. I må ikke bruge de klodser, hvor der er 4 “knapper”.

Afhængig af klodser, alderstrin og formål med øvelsen laves benspændene (dvs. der hvor du eller én udvalgt elev, afbryder og giver ny opgave ind i opgaven).