Innovative studerende

Lilian Rohde og Jens Boelsmand

Forlag: Akademisk Forlag
1. udgave 2016
ISBN: 978-87-500-4593-9

Fra bogens bagside:

Innovative studerende præsenterer en metode til at designe projekter, som gør en forskel i velfærdssamfundet, det vil sige skaber merværdi i virkelighedens verden. Undervejs trænes studerendes innovative kompetencer til at nytænke ydelser, produkter og processer, som skaber værdi for borgerne i samfundet.Metoden er bygget op om modellen FIRE-Designs fire faser:
• Forstå
• Idéudvikle
• Realisere
• Evaluere

Første del af bogen beskriver modellens faser og forklarer begreber som kreativitet, innovation, entreprenørskab, intraprenørskab og iværksætteri. Anden del giver undervisere og studerende en række konkrete metoder og redskaber til de fire faser.

Bogen er henvendt til studerende og til praksis – pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper fra professionsuddannelserne. FIRE-Design er oplagt i både undervisning og selvstyrede læreprocesser samt til større opgaver som for eksempel bacheloropgaven.

Bogen er henvendt til studerende og til praksis – pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper fra professionsuddannelserne.

Har du en bog, du gerne vil dele? Send os en besked.