Her høster vi af hinandens erfaringer

open quote Vi lærer med og af hinanden close quote

At være i stand til at dele viden og erfaringer på tværs, er et af de vigtigste elementer i udviklingen af kreativitets- og innovationskompetencer, og derfor er det vigtigt, at vi igen og igen husker på betydningen af at dele, sprede og lagre viden.

Den teknologiske udvikling betyder, at det idag er helt naturligt for de unge at dele deres “fortællinger” i ord, lyd og billeder via de sociale medier. Den evne skal vi holde fast i og videreudvikle på, så vi får skabt kollaborative læringsmiljøer.

På denne inspirationsblog kan du læse om praksistiltag og måder at træne innovationskompetence på.
Har du en fortælling, du vil dele med os, hører vi meget gerne fra dig. Send da en mail til chasc@vejle.dk.

Skolen skal bidrage til, at eleverne hver især bliver støttet i at udvikle sig alsidigt, herunder at de udvikler samarbejdsevne, ansvarlighed, kreativitet, initiativ, engagement, særlige talenter og respekt for forskellighed.

Kollaborativ læring beskriver en læringsform, hvor de lærende lærer sammen i et fællesskab. Læring ses her som en fælles videnskonstruktion, der foregår i socialt forankrede miljøer, hvor gensidig afhængighed, fælles videndeling og refleksion er fundamentet for den fælles videnskonstruktion.

open quote Det er en kunst at føre en kreativ idé fra tanke til handling close quote

Anne Kirketerp

Alle
Kreativitet - få idéer
Innovation - udvælg idéer
Entreprenørskab - udvikle idéer
Innovationskompetencer - træn dit mindset

open quote Beløn ikke fejlene, men MODET til at begå dem close quote

Anne Kirketerp

Kreativitetens Emma Gad

Idéer er ikke farlige
Acceptér dem alle
Sig JA til alt som udgangspunkt
Få de andre til at se godt ud
Lav mange fejl og brug dem
Du må gerne melde dig ”ud”
– bare du melder dig ”ind” igen
Vi holder ingen pauser
Og vi diskuterer ikke, hvordan vi gør dit og dat…
…vi gør det bare

Kilde: Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet