KIE-Modellen

Innovative elever er målet.

Det kan være vanskeligt som underviser at tilrettelægge og overskue læringsforløb, der sigter mod visionsbårne og handlingsorienterede innovative projekter.

KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab, der gør det nemmere. Modellen er bygget op om tre læringsrum: Det kreative, det innovative og det entreprenante, med hver sine klare regler og formål. Ved at opdele processen i forskellige mentale rum får man styr på rammerne for den innovative læring i klassen eller organisationen.