Trekantområdet Danmark
tel. +45 7979 7878
info@trekantomraadet.dk

7 Kommuner

Trekantområdet Danmark er et samarbejde mellem de 7 kommuner; Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Trekantområdet Danmark blev stiftet som forening i forbindelse med kommunalreformen i 2007, men samarbejdet har eksisteret siden 1990’erne.

Formålet med det tætte samarbejde er at fremme væksten i Trekantområdet. Et af målene er, at Trekantområdet skal være “Danmarks entreprenante centrum”. En central forudsætning for at nå dette mål er at fremme entreprenørskab hele vejen gennem uddannelsessystemet.

Innovation

Der er igangsat et samarbejde mellem kommunerne i Trekantområdet om at fremme entreprenørskab i grundskolen. Det skal resultere i, at vi ruster eleverne til at gribe og handle på de muligheder, der skaber økonomisk, social eller kulturel værdi.

I skoleåret 2015/16 blev der med støtte fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond afholdt en række kursusdage målrettet lærere/pædagoger, skoleledelser og læringsvejledere i PLC.

Målet var at give deltagerne mulighed for at blive kompetenceudviklet inden for innovation og entreprenørkskab, så de blev i stand til at udvikle nye læringsmiljøer på skolen. Læringsmiljøer der inddrager elevernes erfarede viden, deres nysgerrighed, deres kreativitet og deres netværk fra hverdagen bedst muligt.

Materiale

Bøger, links, videoer og inspirationsidéer fra bloggen er hentet ind på siden med inspiration fra forskning, fra videnspersoner på professionshøjskolerne og andre, der arbejder med kreativitet, innovation og entreprenørskab. Der er hentet erfaringer fra folkeskolen, fra Fonden for Entreprenør, Insero og andre, der er optaget af feltet.

Skolekonsulenterne i Trekantområdet Danmark opdaterer løbende siden, så den forhåbentlig bliver brugbar som inspirationsværktøj i praksis.

Hvem kan du kontakte, hvis du har brug for hjælp?

Hanne Damholdt

Hanne Damholdt

Udviklingskonsulent
Læring, Billund

T: +45 7972 7457
E: hd@billund.dk

Charlotte Mirsharghi Mikkelsen

Charlotte Mirsharghi Mikkelsen

Specialkonsulent
Børn & Unge, Fredericia

T: +45 7210 7414
E: charlotte.mikkelsen@fredericia.dk

Mette Kjærgaard Sørensen

Mette Kjærgaard Sørensen

Pædagogisk Konsulent
Haderslev

T: +45 7434 1006
E: msor@haderslev.dk

Sanne Hougaard Kramer

Sanne Hougaard Kramer

Digital læringskonsulent og stedfortræder
Kolding

T: +45 7979 1961
E: sankr@kolding.dk

Lars Jensen

Lars Jensen

Skolekonsulent
Middlefart

T: + 45 8888 5289
E: lars.jensen@middelfart.dk

Jette Hildebrandt Andersen

Jette Hildebrandt Andersen

Udviklingskonsulent
Dagtilbud & Skole, Vejen

T: +45 2910 1980
E: jha@vejen.dk

Charlotte Agerby Schultz

Charlotte Agerby Schultz

Pædagogisk Konsulent
Uddannelse & Læring, Vejle

T: +45 2384 5224
E: chasc@vejle.dk

Mikkel Søndergård Jensen

Mikkel Søndergård Jensen

Udviklingskonsulent
Trekantområdet

T: +45 3058 0408
E: mikkj@trekantomraadet.dk

Kontakt os