Øvelse – forandringskommunikation

Talte billeder

Deltagerne bliver delt op to og to og får herefter et billede og nogle små figurer med forskellige former og farver, der kan lægges sammen, så de passer til billedet. Herefter er det den elev, der sidder med billedet, der skal forklare hvor de forskellige former skal ligges henne i forhold til hinanden, så det slutteligt gerne skulle ende med at blive ligesom billedet.

Denne øvelse træner eleverne i at kunne kommunikere klart ud og demonstrerer også, hvor vigtigt det er at man er præcis i sin formulering for at det budskab, man har bliver formidlet og dermed også forstået rigtigt.

Gæt et ord

De deltagende bliver delt op i hold og får hvert et ord, som de skal beskrive for de andre uden at bruge netop dette ord. De andre skal herefter gætte ordet.

Denne øvelse træner eleverne i at kunne formidle og kommunikere klart ud. Den træner deres beskrivende evner og også deres måde at kunne tænke anderledes på.

Denne øvelse er god for sansetræning, også god til at træne tillid.

Uro/kommunikation

Deltagerne deles ind i tre lige store hold. Hold 1, 2 og 3. Gerne af 3 – 5 personer pr. hold. Legen går i sin enkelthed ud på at hold 1 skal sende en besked til hold 3 imens hold 2 prøver på at forhindre det.
Hold 1 og 3 skal stå ca. 10 meter fra hinanden bag hver deres linje. imellem linjerne må hold 2 bevæge sig frit for at forhindre at beskeden kommer fra hold 1 til 3.

Hold 1 får 60 sekunder til at få beskeden frem til hold 3, som derefter skal se om de har modtaget den korrekte besked.

Holdene rotere så alle hold prøver at være afsender modtager og urostiftere.

Beskeden kan være et citat, ordsprog eller en tilfældig sætning.

Bemærk at legen vil larme lidt.Efterfølgende kan man tale om hvorledes det bedst kan lykkes at sende en besked på trods af uro og larm. Hvordan man bedst forhindre en besked kommer frem og hvad man kan gøre for at bedre at forstå en besked.

Af andre spørgsmål kan der stilles:
1. Hvordan fik i jeres budskab igennem?
2. Hvad gjorde afsendere for at sikre de andre har modtaget beskeden?
3. Har din strategi ændring under aktiviteten? På hvilken måde?
4. Hvor mange forskellige måder er blevet anvendt til at kommunikere budskaber på?
5. Hvilken måde var mest effektive? Hvorfor?
6. Hvad er årsager til vores budskaber bliver “overdøvet”
7. Hvad kan vi gøre for at forhindre, at det sker?

Materiale: 2 markerede linjer ca. 10 meters mellemrum, et citat eller sætning.

Øvelsen er taget direkte fra: http://www.idespejd.dk/urokommunikation

Gør det rigtige

En deltager sendes ud af lokalet. Resten af gruppen bestemmer hvad denne deltager skal gøre når han/hun kommer tilbage. De viser det de aftaler for hinanden så alle ved hvordan det skal se ud når den sidste deltager kommer ind igen og gør det. Deltageren som er sendt ud for døren får til opgave at komme tilbage ind i rummet når de resterende deltagere kalder.

Når Han/hun kommer ind igen skal hun gøre som de andre ønsker ved at prøve sig frem. Vedkommende kaldes ind igen. Deltageren prøver sig nu frem og hver gang hun gør noget rigtigt klapper alle – hvis hun gør noget der ikke er aftalt sker ingenting, ikke en lyd.

Deltageren skal derfor prøve sig frem til at gøre som holdet ønsker. For at gøre legen lettere kan der aftales at der skal imiteres noget specielt eksempelvis et dyr eller en idrætsgren. Efterfølgende kan der tales om vigtigheden af kommunikation.

Øvelsen er taget direkte fra: http://www.idespejd.dk/gr-det-rigtige