Øvelse – Idégenering

© Jimmi Bo Jeppesen, fra emu.dk

1. Mindmapping

Eleverne sætter sig rundt om et bord med et stort stykke papir foran sig. Èn af eleverne tegner et mindmap på bordet, og opgaven skrives i midten. Hver for sig skrives idéerne ned.

Herefter vælger hver elev 3 til 4 idéer, som han/hun ønsker at dele med gruppen.

NB: Idéerne kan vælges gennem dialog, ved at klappe de bedste idéer frem eller ved at vurdere, hvilke idéer, der bedst kan realiseres i virkeligheden.

2. Traditionel brainstorm

Lad eleverne tømme deres hjerne ved individuelt at skrive deres idéer ned – 1 idé ad gangen. Eleverne taler bagefter om deres idéer. De idéer de kan blive enige om skrives ind i midten, hvis i bruges denne metode. Se billede.

Gem gerne de andre idéer også – de kan være gode at have til senere i processen.

3. Idéstafetten – byg videre på hiandens idéer

Hver elev i gruppen starter med at skrive én idé ned. Når det er gjort sendes idéen videre til næste elev i gruppen. Dette gentages, indtil alle idéerne er kommet rundt om bordet. Gentag processen igen om nødvendigt.

På denne måde kommenterer og udbygger alle i gruppen de individuelt valgte idéer, og alle kender nu de andres tanker. De har delt viden og alle har ejerskab til idéerne.

4. Omvendt brainstorm

Det er en sjov øvelse, som ofte får mange flere idéer frem end ved den traditionelle, fordi vi ofte er bedst til at tænke – på det vi ikke vil have eller ønsker os.

Start derfor en opgave med at lave eleverne brainstorme på det uperfekte. Fx. skal I arbejde med “Verdens bedste skole” – så hedder opgaven” Verdens værste skole”. Lad eleverne finde idéer til det – og vend bagefter de valgte negative tanker om til positive tanker (idéer).