Øvelse – Idégenering

1. Tilfældigt ord

I denne øvelse er de deltagende delt op i små hold med max. 5 i hver. Herefter skal alle ud og spørge 5 tilfældige mennesker om det første ord der falder dem ind.

Når alle har 5 ord kommer de tilbage og kigger ordene igennem, sorterer og genererer herefter en idé udvalgt fra de tilfældige ord.

Denne øvelse træner både risikovillighed, idet det er grænseoverskridende for mange at skulle henvende sig til fremmede mennesker på den måde. Den træner desuden også det at skulle kunne udvikle noget ud fra tilsyneladende ikke sammenhængende ord. Den tvinger de deltagende i at skulle tænke kreativt

2. Negative brainstorming

Denne øvelse går ud på at de deltagende bliver delt op i små hold, hvor de hver får en problemstilling som de skal gøre værre, eks. Hvordan skaber vi flere ulykker på vejene. Her gælder det om for de deltagende at komme med så mange forskellige negative udsagn som er med til at gøre problemet værre. Når alle de negative kommentarer er blevet lagt på bordet på post-its, gælder det så om at omvende de negative udsagn til positive udsagn.

Dette er en øvelse der træner den måde man har tendens til at tænke på i form af negativitet. Dette ses typisk i brainstorming aktiviteter, hvor negativitet er forbudt, hvor det forekommer nemmere at se negativt på de positive idéer der kommer.

Dette er en øvelse der træner den måde man har tendens til at tænke på i form af negativitet.

3. Den klassiske brainstorm

Skriv jeres idéer ned på post-it. En idé på hver lap. ”Skriv – tænk – skriv” – vær spontan og lad dig ikke begrænse. Jo flere idéer jo bedre. Alle temaets idéer hænges op eller lægges på et bord, så de er synlige for alle.

4. Walk and talk

Denne metode er god til en mere aktiv idégenereringsproces. Her kan I vælge at gå tur ”2 og 2” og skrive jeres idéer ned på post-it eller andet relevant. Når I igen mødes i teamet samles alle idéer.