Træn kreativiteten

1. En tur i skoven

Eleverne går sammen 2 og 2.

Den ene tager den anden under armen og siger: “Se der er en sti, som fører ind i skoven – lad os følge den….” eleverne begynder at gå, men den ene digter en fantasihistorie med relevans for det emne, der skal arbejdes med. Når fortællerne siger: “Hvad så…”, går fortællerrollen over til den anden elev.
Stop øvelsen efter 4-6 minutter.

Øvelsen er god til at understøtte det kreative mindste, og den er god til at bruge, hvis der er for mange elever, der er tilbøjelige til at falde i “nej-fælden”. Det er ikke tilladt at sige nej – kun ja, og.

2. Billedekort

Spred en masse billedekort ud på gulvet og lad eleverne vælge et kort, der associerer til det emne, der skal arbejdes med. Eleverne skriver individuelle idéer ned, som kortet har inspireret til. Idéer fremlægges for hele klassen eller temaet.