Undervis i innovation

Danmarks Evalueringsinstitut

Forlag: Eva.dk
1. udgave 2014
ISBN-Nummer: 978-87-7958-798-4

I kataloget ”Undervis i innovation – inspiration fra underviser til underviser på de videregående uddannelser” giver EVA input og gode råd til undervisere, uddannelsesplanlæggere og andre, der interesserer sig for undervisning, der skal fremme de studerendes kompetencer til at tænke og handle innovativt.

Kataloget bygger bl.a. på erfaringerne fra i alt 20 undervisningsforløb i innovation på tværs af de videregående uddannelser – hvoraf hovedparten er danske.

Hent udgivelse her: EVA.dk

.